Copyright a další použití autorského díla

I. Copyright poučení

Autorské dílo (event. pronajaté autorské dílo) je chráněno zákonem copyright, registrací, licencí, autorským zákonem a ostatními zákony chránícími autorská práva a práva autora. Veškeré informace text, grafika, vizuální podoba, fotografie, loga, plakáty, písma, zvuk nebo jiné části díla,předané objednateli jako součást autorského díla ( pronajaté webové aplikace ) jsou majetkem společnosti Jan Tomas Studio s.r.o. V případě neoprávněného použití autorského díla, nebo jeho částí, dochází k páchání trestného činu krádeže, a tím i poškozování autorského díla a autora jako takového. Seznámením se s tímto dokumentem souhlasíte, že uhradíte veškeré škody, poškození, ostatní poplatky a spojené náklady způsobené neoprávněným vstupem, zneužitím nebo jiným poškozením těchto dokumentů a autorských práv. Společnost Jan Tomas Studio s.r.o. má výhradní právo kdykoliv a bez udání důvodu postihnout takovéto jednání jednorázovou pokutou.


II. Další použití

Pokud máte dotaz ohledně použití materiálů Jan Tomas Studia s.r.o. jako například, logo, plakát, fotografie, video-footage, webová prezentace nebo jiný materiál kontaktujte nás na mail@jtstudio.net nebo použíjte kontaktní formulář na stránkách studia http://www.jtstudio.net/contactform.
Požadavky pro použití materiálů Jan Tomas Studia s.r.o. (které mohou obsahovat prezentace produktu, dotazů na reklamu nebo požadavků na partnership), kontaktujte nás na mail@jtstudio.net nebo použijte kontaktní formulář na stránkách studia http://www.jtstudio.net/contactform.
Pro použití autorských materiálů Jan Tomas Studia (jako například knihy, publikace, media- broadcast), kontaktujte mail@jtstudio.net nebo použíjte kontaktní formulář na stránkách studia http://www.jtstudio.net/contactform.Informace uvedené na této stránce se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Copyright © 2013 Jan Tomáš. Všechna práva vyhrazena. Aktualizováno týmem Jan Tomáš Studio s.r.o. 1 ledna 2013.