Souhlas s podmínkami užívání webové prezentace

Vlastnická práva stránek

Tyto podmínky stránek umístěné na www.jantomas.com, stejně tak i všechny licence a související stránky včetně jejich obsahu jsou majetkem společnosti Jan Tomas Studio s.r.o. Pokud používáte tuto stránku souhlasíte s těmito podmínkami, pokud nesouhlasíte, nepoužívejte tuto stránku. Společnost Jan Tomas Studio s.r.o. má výhradní právo, kdykoliv a bez udání důvodu měnit, mazat, jinak upravovat nebo přidávat jednotlivé části těchto podmínek, stejně tak i obsah těchto stránek bez předchozího upozornění nebo varování, kdykoliv a bez udání důvodú.


Obsah stránek

Veškeré informace text, grafika, vizuální podoba, fotografie, loga, plakáty, písma, zvuk nebo jiné dílo, jsou majetkem společnosti Jan Tomas Studio s.r.o. Jsou chráněné copyrightem, registrací, licencí, autorským zákonem a jiným zákonem chránící autorská práva. Obsah těchto stránek a jeho části jako takové, není povoleno kopírovat, jinak reprodukovat, nebo používat v žádné jiné nebo upravené formě ani podobě. V případě neoprávněného použití tohoto autorského díla, nebo jeho částí, dochází k páchání trestného činu krádeže a tím i poškozování autorského díla a autora jako takového.


Vaše použití stránek

Není povoleno používat jakékoliv roboty, servery, automatické přístroje, programy nebo jiné metody, které budou kopírovat, kontrolovat, nebo jinak sledovat tuto stránku, obsah této stránky, nebo veškeré materiály prezentované na této stránce. Souhlasíte s tím, že nebudete kopírovat velká data, nebo jinak zabraňovat plynulému chodu stránek, nebo serverů a souvisejících stránek. Souhlasíte s tím, že nezneužijete žádny obsah těchto stránek k ilegální prezentaci nebo jiné protizákonné činnosti.


Odkazy na stránky

Tato stránka může obsahovat linky na webové stránky třetích stran. Tyto stránky nejsou pod kontrolou společnosti Jan Tomas Studio a Jan Tomas Studio s.r.o, nezodpovídá za obsah ani design zobrazený na těchto stránkách. Tyto stránky a jejich obsah nemají žádnou souvislost se společností Jan Tomas Studio. Pokud tyto linky na webové stránky třetích stran obsahují ilegální obsah nebo obsah jinak poškozující společnost Jan Tomas Studio, Jan Tomas Studio takové jednán považuje za páchání trestného činu.


Doložka

Společnost Jan Tomas Studio nezaručuje, že tato webová stránka, služba nebo obsah nebude bezchybný nebo poškozený. Jan Tomas Studio má výhradní právo kdykoliv a bez udání důvodu měnit, mazat, jinak upravovat nebo přidávat jednotlivé části tohoto webu bez předchozího upozornění nebo varování. Jakékoliv poškození, mazání, zpomalení, nebo jiný neoprávněný vstup bude okamžitě postihnut. Jan Tomas Studio má vyhradní právo pozastavit chod těchto stránek nebo části stránek za účelem nutných úprav, opravu chyb nebo jiných úprav.


Odškodnění

Použitím těchto stránek souhlasíte, že uhradíte veškeré škody, poškození, ostatní poplatky a spojené náklady způsobené neoprávněným vstupem, zneužitím nebo jiným poškozením těchto stránek. Společnost Jan Tomas Studio má výhradní právo kdykoliv a bez udání důvodu postihnout takovéto jednání jednorázovou pokutou ve výší 100 000 EUR a vyžádat úhradu veškerých škod způsobených ilegálním jednáním třetích osob. Souhlasíte, že Jan Tomas Studio nemusí prokazovat vám ani třetím osobám žádné doklady o výši škod a souhlasíte že zaplatit škodu vyčíslenou společností Jan Tomas Studio s.r.o.


Copyright

Všechna data na této stránce včetně databáze jsou chráněna zákonem copyright, registrací, licencí, autorským zákonem a jiným zákonem chránící autorská práva. Veškeré informace text, grafika, vizuální podoba, fotografie, loga, plakáty, písma, zvuk nebo jiné dílo, jsou majetkem společnosti Jan Tomas Studio. Jsou chráněné copyrightem, registrací, licencí, autorským zákonem a ostatnímy zákony chránící autorská práva. V případě neoprávněného použití tohoto autorského díla, nebo jeho částí, dochází k páchání trestného činu krádeže a tím i poškozování autorského díla a autora jako takového.Informace uvedené na této stránce se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Copyright © 2013 Jan Tomáš. Všechna práva vyhrazena. Aktualizováno týmem Jan Tomáš Studio s.r.o. 1 ledna 2013.